Monthly Archives: December 2018

Tiêu chuẩn để trở thành đại lý đồng hồ tại Việt Nam

Để trở thành đại lý của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng bậc nhất trên thế giới không phải là chuyện đơn giản. Có lẽ bạn cũng biết các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng có những tiêu chuẩn rất khắt khe và bạn phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này nếu […]